วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การรู้จักตนเอง

การก่อไฟและการปรุงอาหารอย่างง่าย ๆ
การก่อไฟ
- เชื้อเพลิง
- เชื้อไฟ
วิธีก่อกองไฟ
- แบบกระโจม
- แบบนอน
การดับไฟ
การปรุงเครื่องดื่มร้อน
- การชงเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย
- การต้มน้ำมะตูม
การปรุงอาหารอย่างง่าย ๆ
- การหุงข้าว
- หุงข้าวเช็ดนำ
- หุงข้าวไม่เช็ดนำ
- นึ่งข้าว
- หลามข้าว
- การทำกับข้าว
- การต้มแกง
- การปิ้ง
- การนึ่ง
- การตุ๋น
- การทอด
- การย่าง